قیمت رب گوجه فرنگی کوچک و بزرگ براساس وزن آن متفاوت می باشد. امروزه رب گوجه فرنگی را در بسته بندی های کوچک بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

قیمت رب گوجه فرنگی کوچک

انواع بسته بندی رب گوجه فرنگی

رب گوجه فرنگی توسط کارخانه ها و تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی به بازارهای خارجی و داخلی انجام می پذیرد. که در انواع بسته بندی کوچک و بزرگ می باشد.

  • رب گوجه فرنگی در قوطی های فلزی ۸۰۰گرمی، ۴۰۰ گرمی، ۱۵۰۰ گرمی
  • ب گوجه فرنگی در شیشه ۸۰۰گرمی، ۴۰۰ گرمی، ۱۵۰۰ گرمی
  • رب گوجه فرنگی به صورت فله
  • رب گوجه فرنگی اسپتیک و یا همان بشکه ای
  • رب گوجه فرنگی حلب های ۱۷ کیلویی و بعضا بیشتر

این نوع بسته بندی هر کدام برای مصارف خاصی مورد استفاده قرار می گیرند.

رب گوجه فرنگی کوچک و بزرگ را در چه مواردی استفاده قرار می گیرد؟

خرید و فروش انواع رب گوجه فرنگی کوچک و بزرگ براساس تعریف تولیدکنندگان و کارخانه ها برای مصارف خاص مورد استفاده قرار می گیرند.

  1. رب گوجه فرنگی در بسته بندی های قوطی فلزی و شیشه ای بیشتر برای مصارف خانگی است.
  2. رب گوجه فرنگی به صورت حلب های بزرگ ۱۷ کیلویی و بیستر برای آشپزخانه ها و رستوران ها است.
  3. رب گوجه فرنگی اسپتیک معمولا برای صادرات استفاده می شود که در بشکه های بزرگ تعبیه شده است.
  4. و در نهایت رب گوجه فرنگی فله ای که در مصارف خانگی و گاها تولید سس گوجه فرنگی و همچنین صادرات آن مورد استفاده می باشد.

قیمت رب گوجه فرنگی کوچک

جدول قیمت رب گوجه فرنگی کوچک در بازار

ردیفنوع محصولبریکسنوع دربوزن گرمقیمت به تومانبریکس
۱رب گوجه فرنگی کوشین۲۰آسان بازشو۷۵۰۱۰۰۰۰۲۰
۲رب گوجه فرنگی کوشین۲۰ساده۷۵۰۱۰۲۵۰۲۰
۳رب گوجه فرنگی سلاطین۲۶ساده۸۰۰۱۲۰۰۰۲۷
۴رب گوجه فرنگی جوین۲۶آسان بازشو۸۰۰۱۲۲۵۰۲۷
۶رب گوجه فرنگی هلیسا۲۶شیشه ای۴۰۰۵۵۰۰۲۷
۷رب گوجه فرنگی هلیسا۲۶شیشه ای۱۵۰۰۱۸۲۰۰۲۷
۸رب گوجه فرنگی هلیسا۲۶قوطی فلزی۸۰۰۱۰۵۵۰۲۷
۹رب گوجه فرنگی هلیسا۲۶شیشه ای۷۰۰۹۵۰۰۲۷